סוגי הגבלות בבנק

כיצד מטילים הגבלות על חשבון הבנק?

הגבלות על חשבון הבנק היא סנקציה שמטילים הבנקים על בעלי חשבונות בבנק, בשל כוח חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981. מטרת החוק היא הגברת האמינות של שימוש בשיקים והרתעת לקוחות ממשיכה של שיקים ללא כיסוי. לקוח בנק, בין אם מדובר באדם פרטי או בעל עסק, במקרה של חברה, שנקלע למצוקה כלכלית וחשבון הבנק שלו הוגבל, יחווה בשל כך פגיעה ממשית בהתנהלות היומיומית שלו. כאשר הבנק מטיל את ההגבלה על החשבון הוא מודיע על כך לבעל החשבון ומדווח לבנק ישראל ואז, למעשה, ההגבלה תקפה בכל הבנקים בארץ. ההגבלות יכולות לחול גם על חשבון בנק של חברה בע"מ, עוסק מורשה ועוד.

סוגי ההגבלות הקיימות בבנק

הבנקים יכולים להטיל על חשבונות הבנק של הלקוחות סוגי הגבלות שונים – הגבלה רגילה, הגבלה חמורה או הגבלה מיוחדת, כאשר כל הגבלה תקפה לפרק זמן שונה ויש לה השלכות אחרות על מי שחשבונו הוגבל (בעל החשבון/הלקוח\החברה).

  1. הגבלה רגילה: הגבלה זו חלה על חשבון בנק שבמשך 12 חודשים נמשכו עליו 10 שיקים או יותר ללא כיסוי והבנק סירב לכבד אותם בשל כך. הגבלה רגילה תקפה למשך שנה וההשלכה העיקרית שלה היא איסור משיכת שיקים על אותו חשבון בנק. למעשה, מי שחשבון הבנק שלו הוגבל לא יוכל למשוך שיקים מאותו חשבון, ולא יוכל להוציא פנקס שיקים או לפתוח חשבון בנק חדש המאפשר משיכת שיקים. בנוסף, מי שחשבונו הוגבל לא יוכל לשמש מיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון בנק חדש שנמשכים עליו שיקים.
  2. הגבלה בנסיבות מחמירות: נקראת גם "הגבלה חמורה" והיא חלה לתקופה של שנתיים. הגבלה בנסיבות מחמירות, חלה על מי שהוטלה עליו הגבלה רגילה ובמהלך אותה שנה הוגבל חשבון בנק נוסף שלו, או על מי שבתוך שלוש שנים מסוף תקופת ההגבלה הרגילה הוגבל פעם נוספת באותו חשבון בנק או בחשבון אחר שלו. הגבלה חמורה קובעת סנקציה חריפה יותר מהגבלה רגילה בכך שהיא מגבילה את כל חשבונות הבנק הרשומים על אותו לקוח כולל חשבונות בנק משותפים לו ולאחרים או כאלה שהוא רשום בהם כמיופה כוח. במצב שכזה, נאסר על בעל החשבון למשוך שיקים או להנפיק פנקס שיקים חדש מכל החשבונות שיש לו (גם בבנקים אחרים) והוא לא יוכל לפתוח חשבון בנק חדש, המאפשר משיכת שיקים, בכל בנק שהוא.
  3. הגבלה בנסיבות מיוחדות: הגבלה שמוטלת על ידי רשות מוסמכת כגון בית משפט, הוצאה לפועל, בית דין רבני, המרכז לגביית קנסות. הרשות שהטילה את ההגבלה היא זו שגם קובעת את תקופת ההגבלה – בין שנה לחמש שנים. מי שהוטלה עליו הגבלה בנסיבות מיוחדות נקרא גם "מוגבל מיוחד" וההשלכות שחלות עליו הן כמו במקרה של הגבלה בנסיבות מחמירות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *